Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Willemijn van Helden met handselsnaam Singspire kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Singspire, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Singspire verstrekt. Singspire kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

WAAROM SINGSPIRE GEGEVENS NODIG HEEFT

Singspire verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Singspire uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG SINGSPIRE GEGEVENS BEWAART

SINGSPIRE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

SINGSPIRE verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@willemijnvanhelden.nl. SINGSPIRE zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

E-mail:info[at]willemijnvanhelden.nl